central img

Simbolu varā? : Tieksme izrādīties

Seksopatoloģija un psihoanalīze ekshibicionismu var tikai daļēji izskaidrot, tāpēc zinātnieks Mušs izvirzīja pieņēmumu, ka cēlonis ir ataviskas jeb atmirstošas uzvedības formas. Viņš salīdzināja ekshibicionismu ar vēl diviem uzvedības modeļiem: primitīvo cilšu virsaišu ģenitāliju atkailināšanu un falla kultu. Tajos raksturīga vīrieša dzimumorgānu izrādīšana, kuras nozīme ir kas vairāk par seksuāla apmierinājuma sasniegšanu.

Dzimumloceklis te ir spēka un varas simbols, tādēļ skatītājiem ir jāizrāda kautrība un bailes. Kopīgās iezīmes – pastiprināta skatītāju uzmanības pievēršana (raksturīgs ģenitāliju spilgts krāsojums, bet ekshibicionismam – mutiska uzruna), patika pret izrādītajām ģenitālijām, izvairīšanās no tiešas saskares ar tām un simboliskā varas demonstrēšana kā ekshibicionisma nozīmīgas pazīmes atbilst falla kultam un virsaiša rituālam. Šīm trim uzvedības formām būtība un saturs ir līdzīgāki kā darbība. Tas Mušam ļāva izvirzīt pieņēmumu, ka ekshibicionistiskais akts savā būtībā ir filoģenētiski saistīts ar falla kultu. Var secināt, ka simpātijas pret peņa izrādīšanu nav nekas jauns, šis uzvedības veids iekļauts jebkura vīrieša uzvedības repertuārā.

Ekshibicionista darbības nav atkarīgas no citu ekshibicionistu uzvedības un tādas rīcības īpatnības netiek nodotas no cilvēka uz cilvēku. Ekshibicionisma pamatpriekšnosacījumi ir tabu pārkāpums un apkārtējo ļaužu šokēšana, kas pastiprina fallistisko varas demonstrāciju. Ģenitāliju demonstrēšana cieši saistās ar tādu cilvēkam piemītošu parādību, kā apģērbs. Eiropas kultūrās dzimumorgānu, kas ikdienā piesegti ar apģērbu, atkailināšana tiek uzskatīta par nepieņemamu. Citu kultūru ietvaros, kur nav pieņemts tik rūpīgi piesegties, ekshibicionisms nav novērojams.

Visas raksta sadaļas
 

Copyright © 2005 - 2015 Vīriešu veselības institūts. Visas tiesības aizsargātas.

For English Version Click Here & Blog