central img

Manuālā metode

Viena no efektīvākajām metodēm ir manuālā metode. Ar šo metodi iespējams praktiski jebkuram vīrietim panākt dzimumlocekļa izmēru un formas maiņu. Ar manuālās metodes palīdzību iespējams panākt dzimumlocekļa palielināšanos garumā par 1-1,5 cm mēneša laikā. Pozitīvs ir tas, ka dzimumlocekli iespējams palielināt ne tikai garumā, bet arī resnumā, mainīt tā formu un novērst nevēlamus izliekumus, ko nav iespējams panākt pielietojot atsvaru vai stiepšanas metodes.

Ar manuālās metodes palīdzību panāk dzimumlocekļa izmēru palielināšanos kā erekcijas, tā arī miera stāvoklī un iegūtie rezultāti nav atgriezeniski, tas nozīmē, ka beidzot nodarbības programmā, dzimumlocekļa izmēri ar laiku nesamazinās.

Apskatot programmā iesaistīto vīriešu sadalījumu pa vecumu grupām, tad lielākā daļa ir precēti un kam jau ir pāri par 30 gadiem. Ja salīdzinot iegūtos rezultātus, tad praktiski tie neatšķiras no tā vai vīrietis ir 19 gadi vai 35 gadi. Vidēji 1 cm palielinājumu mēnesī sasniedz visi programmas dalībnieki.

Visas raksta sadaļas
 

Copyright © 2005 - 2015 Vīriešu veselības institūts. Visas tiesības aizsargātas.

For English Version Click Here & Blog